ระบบอัตโนมัติหลังผลิตชิ้นงาน และระบบตัดเศษชิ้นงานอัตโนมัติ


ระบบระบายความร้อนชิ้นงานหลังการผลิตช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี โดยอุปกรณ์เสริมนี้จะช่วยระบายความร้อนของตัวชิ้นงานด้วยลม ซึ่งชิ้นงานถูกจับไว้ด้วยอุปกรณ์จับชิ้นงานก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตัดเศษชิ้นงานอัตโนมัติ
สำหรับระบบตัดเศษชิ้นงานอัตโนมัติของ SMC มี 3 แบบ ได้แก่
  • ระบบกระทุ้งด้วยกระบอกไฮดรอลิคหรือกระบอกลม
  • ระบบตัดแบบหมุน / ระบบตัดงานปากกว้าง
  • ระบบตัดแยกออกจากเครื่อง
  • ประเภท:   เสนอขาย