เครื่องฉีด-เป่าแนวนอน สามารถติดตั้งแม่พิมพ์จำนวน 20-24 คาวิตี้ สำหรับผลิตขวดขนาดเล็ก (เช่น ขวดยาหยอดตาขนาด 5 มิลลิลิตร) เครื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นกำลังการผลิตสูง เช่น เครื่องสำอาง อาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยา
ลักษณะเครื่องจักร
 • สามารถเลือกชุดขับ Triangular Rotary Table ได้ทั้งแบบเซอร์โวมอเตอร์และแบบไฮดรอลิคมอเตอร์
 • ระบบปากกาแบบสมดุลสองจุด (Balanced 2 point)
 • รอบการผลิตเร็วและสามารถผลิตได้หลายคาวิตี้
 • อุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่สามารถเลือกได้; Moog และ Barber Colman
 • ระบบไฮดรอลิคแบบ Proportional Valve และระบบขับแบบไฮดรอลิคที่มีประสิทธิภาพ
 • เครื่องจักรถูกออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ใช้งานและมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทำให้มั่นใจได้ในประสิทธิภาพและความทนทาน
 • เป็นไปตามกฎมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป
 • สิทธิประโยชน์ในการดำเนินงานและการผลิต
  • กระบวนการผลิตถูกหลักสุขอนามัย
  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์คงที่
  • ปราศจากเศษวัตถุดิบ
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยม
  • คอขวดมีความสมบูรณ์
 • ประเภท:   เสนอขาย
 • Attached file: