ชุดทดสอบรูรั่ว


ชุดทดสอบรูรั่วของ SMC จะทำตามแบบงานของลูกค้า โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีขนาดปริมาตรบรรจุตั้งแต่ 100 มิลลิลิตร จนถึง 30 ลิตร นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบมุมบริเวณคอขวด การตรวจสอบรูรั่วของบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถทำได้ 1-4 ใบ หรือ 100 ใบ/นาที
  • ประเภท:   เสนอขาย