หัวไหลแบบหลายชั้น


หัวไหลแบบหลายชั้นของ SMC มีขนาดกะทัดรัด มีความเที่ยงตรงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการกระจายความหนาบางของพลาสติกแต่ละชั้นได้อย่างแม่นยำ ซึ่งข้อนี้เป็นจุดสำคัญของการผลิตชิ้นงานแบบผนังหลายชั้น หัวไหลประเภทนี้มีให้เลือกสูงสุดถึง 6 ชั้น ด้วยปริมาณการไหลที่หลากหลาย
  • ประเภท:   เสนอขาย