ระบบควบคุมความหนาบางผนังหลอดพลาสติก


อุปกรณ์ควบคุมยี่ห้อชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Beckhoff, Moog และ Barber Colman มีฟังชั่นในการควบคุมความหนาบางของผนังหลอดพลาสติก ระบบนี้ผู้ใช้งานต้องกำหนดว่าใช้สำหรับเครื่องแบบหัวไหลต่อเนื่องหรือหัวไหลแบบ กักเก็บ หลอดพลาสติกแบบเดี่ยวหรือหลายหลอด อุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งกับเครื่อง SMC สามารถควบคุมความหนาของผนังหลอด
  • ประเภท:   เสนอขาย