ระบบเส้นบอกปริมาณในบรรจุภัณฑ์


ด้วยความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและอื่นๆ ในอุตสาหกรรมที่มากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ระบบเส้นบอกปริมาณในบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตมากขึ้นด้วย ระบบเส้นบอกปริมาณในบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง SMC ผลิตโดยติดตั้งสกรูแนวดิ่งเพิ่มเติมบริเวณหัวไหลพลาสติกได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ประเภท:   เสนอขาย