ชุดติดฉลากในแม่พิมพ์


เทคโนโลยีชุดติดฉลากในแม่พิมพ์ของ SMC ช่วยประหยัดเวลาในการติดฉลากขวดอย่างมาก แขนกลติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งมีความเที่ยงตรง ความเร็ว ความแม่นยำ ต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่ามอเตอร์แบบเดิม
  • ประเภท:   เสนอขาย