News_header

SMC รวมพลัง สร้างฝัน เพื่อน้อง

โครงการนี้บริษัท SMC และชมรมผู้ใช้รถเชฟโรเลต โคโลราโด้ ได้จัดร่วมกันเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนในประเทศ ครั้งนี้ได้นำโครงการดีๆไปจัดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่มีฐานะยากจน และโรงเรียที่ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน และสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเหล่านี้ได้
 
Tag คำค้นหา