News_header

SMC ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIP & SMRJ (ไทย-ญี่ปุ่น)

บริษัท เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ องค์การสนับสนุน SMEs ไทย - ญี่ปุ่น (SMRJ) จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI) ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน และ ติดตามผลจากโครงการ Digital Value Chain เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯ ได้ไปร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้า New Value Creation Exhibition 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ภายใต้โครงการ Digital Value Chain โดยส่งเสริมการใช้ระบบเชื่อมโยงธุรกิจผ่านการสร้างแพลทฟอร์ม T-GoodTech ของไทยที่เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัททั่วโลก พร้อมเชื่อมต่อสู่แพลทฟอร์ม J-GoodTech ของประเทศญี่ปุ่นในอนาคตซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการของ SMEs ไทยมีความน่าเชื่อถือและขยายตลาดไปสู่ระดับสากลได้มากขึ้น

โดยทางตัวแทนบริษัทฯ ได้อธิบายผลิตภัณฑ์ของ SMC พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโรงงานทั้งไลน์ประกอบเครื่องจักรและไลน์ผลิตชิ้นส่วนเพื่อดูศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ ที่นำเครื่องไปขายทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังได้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพลทฟอร์ม T-GoodTech ที่มีการดำเนินการในปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งโครงการใหม่ๆ ที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำลังจะมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย ทางบริษัท SMC ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ท่าน ที่มาเยี่ยมโรงงาน SMC และ แนะนำโครงการดีๆ ในครั้งนี้;

1.) คุณมาโคโตะ อิฮาระ      
(ตัวแทนจาก SMRJ - องค์การสนับสนุน SMEs ไทย – ญี่ปุ่น)

2.) นาวสาวภัคธิดา นววิชชาภรณ์  
(ตัวแทนจาก SMRJ - องค์การสนับสนุน SMEs ไทย – ญี่ปุ่น)

3.) นายอำนาจ ไกรเจริญ 
(นายช่างเทคนิคชำนาญงาน – ส่วนงานพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล)

4.) นายแววพงศ์ แววฉิมพลี
(วิศวกรปฏิบัติการ – ส่วนงานพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล)


สามารถเยี่ยมชมรายละเอียดและสินค้า ของ SMC
ใน T-GoodTech ได้ที่ 
https://www.tgoodtech.com/th/corporate/TC180600824


และ ใน J-GoodTech ได้ที่ 
https://jgoodtech.jp/en/web/page/corp/-/info/JC0000000010685/appeal/eng?get-similar-corp-id=JC0000000010685&freeWord=SMC
Tag คำค้นหา