product_detail_banner

T & DST Series

เป็นเครื่องรุ่นเคลื่อนที่ด้วยระบบปากกาแนวเฉียงแบบ 3 เพลา ที่ได้รับความนิยม สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่มีปริมาตรความจุตั้งแต่ 30 มิลลิลิตร ถึง 10 ลิตร...
รายละเอียด

TC & DTC Series

เป็นเครื่องรุ่นเคลื่อนที่ด้วยระบบปากกาแนวราบ บนรางลูกปืน ใช้ระบบวาล์วไฮดรอลิคแบบ Directional Valve สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่...
รายละเอียด

TG & DTG Series

เป็นเครื่องรุ่นเคลื่อนที่ด้วยระบบปากกาแนวราบบนรางลูกปืน ใช้ระบบวาล์วไฮดรอลิคแบบปรับอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคได้ ( Proportional Valve) สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่...
รายละเอียด

XL, S, M, DMA Series

เป็นเครื่องรุ่นที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า เหมาะสำหรับผลิตแกลลอนที่สามารถวางซ้อนกันได้ (ตั้งแต่ปริมาตรบรรจุขนาด 5 ลิตร ถึง 80 ลิตร) ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นงานเฉพาะทาง...
รายละเอียด

IB Series

เครื่องฉีด-เป่าแนวนอน สามารถติดตั้งแม่พิมพ์จำนวน 20-24 คาวิตี้ สำหรับผลิตขวดขนาดเล็ก (เช่น ขวดยาหยอดตาขนาด 5 มิลลิลิตร) เครื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นกำลังการผลิตสูง เช่น...
รายละเอียด
ทั้งหมด 5 | หน้า 1 ของ 1