News_header

SMC จัด กิจกรรมแบ่งปันความสุขให้น้อง

อาสาสมัคร ผู้มีจิตศรัทธา ของ บริษัท SMC ได้จัด กิจกรมแบ่งความสุขให้น้อง โดยการ รวมสมทบทุน บริจาคเงิน 10,000 บาท และเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ของเล่น ของใช้...
รายละเอียด

SMC กับ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2552

ในวันเข้าพรรษานี้ตามประวัติ ชาวไทยเราได้ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ซึ่งมีทั้ง พิธีหลวง และ พิธีราษฎร์...
รายละเอียด

SMC ร่วม กิจกรรมปลูกป้าชายเลน ปีที่ 2

ผู้บริหาร และ พนักงาน SMC ทุกคน ตระหนักเห็นว่า บุคคลและหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ มาจากการรับผิดชอบต่อสังคม...
รายละเอียด
ทั้งหมด 3 | หน้า 1 ของ 1