News_header

SMC ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ แก่วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

การทำบุญหรือบริจาคสิ่งของต่างเข้าวัดนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงสิ่งของปัจจัยสี่เท่านั้น เพราะเข้าสู่ยุคโลกาภถิวัฒน์มากยิ่งขึ้นสิ้งที่ตามมาก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวัน...
รายละเอียด

SMC ร่วม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ผู้บริหาร และ พนักงาน SMC ได้เข้าร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปี 1 เพื่อคืนธรรมชาติสู่ป่าแบบยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 26...
รายละเอียด
ทั้งหมด 2 | หน้า 1 ของ 1