News_header

ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ แก่วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

การทำบุญหรือบริจาคสิ่งของต่างเข้าวัดนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงสิ่งของปัจจัยสี่เท่านั้น เพราะเข้าสู่ยุคโลกาภถิวัฒน์มากยิ่งขึ้นสิ้งที่ตามมาก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวัน...
รายละเอียด

SMC ร่วม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปี 1 เพื่อคืน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2552...
รายละเอียด
ทั้งหมด 2 | หน้า 1 ของ 1