นวัตกรรม_header

ระบบปากกาแนวเฉียง


สำหรับการผลิตชิ้นงานปกติ เป็นระบบปากกาที่มีการส่งถ่ายแรงผ่านกระบอกไฮโดรลิคโดยตรงไปยังตำแหน่งกึ่ง กลางของแผ่นปากกาด้านหลัง แล้วส่งผ่านแรงที่เท่ากันผ่านเพลาประคอง 3 อันไปยังแผ่นปากกาด้านหน้า ระบบปากกาแบบนี้สามารถปรับตำแหน่งแรงบีบเพื่อชดเชยการปิดของแผ่นปากกาเ พื่อทำให้แผ่นปากกาอยู่ในแนวขนานกันในขณะที่ปากกากำลังทำงาน ด้วยการออกแบบให้ปากกาเป็นลักษณะเปิดทั้งด้านบนและด้านข้างยังช่วยให้สามา รถเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น

ปากกาแนวราบ


สำหรับเครื่องจักรที่มีขนาดตั้งแต่ 5 ลิตรขึ้นไป เพื่อให้สามารถรองรับกับแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากได้ดี จึงได้มีการออกแบบระบบปากกาเคลื่อนที่แนวราบโดยส่งกำลังผ่านระบบปากกาแบ บ Toggle ระบบนี้รับประกันความสามารถในการควบคุมการปิดแผ่นปากกา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุด การเคลื่อนที่ทั้งหมดทำงานอยู่บนรางลูกปืนแนวราบเพื่อความเที่ยงตรง รองรับน้ำหนักและควบคุมทิศทางเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ ระบบการเคลื่อนที่ทำงานโดยแทบปราศจากแรงเสียดทาน เพื่อรักษาการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

ระบบควบคุม


SMC ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมยี่ห้อชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Beckhoff, Moog, Invensys Eurotherm (Barber Colman) และ Omron ซึ่งสามารถเลือกนำมาติดตั้งกับเครื่องจักรตามความเหมาะสม ระบบควบคุมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นออกแบบให้ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและป้อนการทำงานไปยังเครื่องจักร ทั้งลำดับการทำงาน การเคลื่อนที่ ความเร็วสกรู และการควบคุมอุณหภูมิ นอกจากนี้ ระบบการควบคุมการทำงานยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยและมีระบบช่วยเหลื อในการบำรุงรักษาโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบ ระบบควบคุมเหล่านี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรวมทั้งตัวแปรต่างๆ ได้อีกด้วย

สกรูหลอม


ระบบขับเคลื่อนสกรูหลอมมีให้เลือกทั้งแบบมอเตอร์ไฮโดรลิคและแบบมอเตอร์ไฟฟ้ าควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ ความเร็วของสกรูสามารถปรับได้จากอุปกรณ์ควบคุมหน้าเครื่อง อุณหภูมิของสกรูหลอมในแต่ละโซนสามารถควบคุมได้โดยอิสระและมีอุปกรณ์ระบายความร้อนเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิให้มีความแม่นยำมากขึ้น สกรูผลิตโดยวัตถุดิบพิเศษ ปรับปรุงผิวงานเพื่อความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน

ระบบไฮโดรลิค


ระบบไฮโดรลิคนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก เช่น Bosch Rexroth, Vickers, Parker, และ Moog เอสเอ็มซี ได้ร่วมกับผู้ผลิต เพื่อพัฒนาระบบไฮโดรลิคคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสมและได้รับการรับประกันจากผู้ผลิตทั่วโลก เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ประเทศใดในโลก ก็จะได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นอะไหล่หรือบริการ

หัวไหลแบบหัวเดี่ยว หรือ แบบหลายหัว


หัวไหลแบบหัวเดี่ยว และแบบหลายหัวนั้น ออกแบบทางไหลของพลาสติกจากด้านข้างและจากด้านบน หัวไหลแต่ละหัวแยกเป็นอิสระต่อกัน ออกแบบติดตั้งบนก้อนแยกเพื่อแยกทางเดินของพลาสติกที่หลอมแล้วไปตามช่องทา งไหล ปริมาณการไหลในแต่ละช่องทางจะถูกควบคุมโดยสกรูปรับ ระบบเส้นบอกปริมาณในบรรจุภัณฑ์ (View stripe) เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถติดตั้งได้สำหรับหัวไหลแบบเดี่ยว และแบบหลายหัว นอกจากนี้หัวไหลทุกแบบยังสามารถติดตั้งระบบควบคุมความหนาบางของผนังหลอดพลาสติก ด้วยระบบไฮโดรลิคและระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย