News_header

SMC จดหมาข่าว : เดือนกันยายน 2552

เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2552   ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวของเอสเอ็มซีอีกครั้งค่ะ!...
รายละเอียด

SMC จดหมายข่าว : เดือนสิงหาคม 2552

  เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2552   ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวของ เอสเอ็มซี ประจำเดือนสิงหาคม 2552!  ...
รายละเอียด

SMC กับ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2552

ในวันเข้าพรรษานี้ตามประวัติ ชาวไทยเราได้ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ซึ่งมีทั้ง พิธีหลวง และ พิธีราษฎร์...
รายละเอียด

SMC ร่วม กิจกรรมปลูกป้าชายเลน ปีที่ 2

บริษัทฯ ตระหนักเห็นว่า บุคคลและหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ มาจากการรับผิดชอบต่อสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเป็นสิ่งที่กังวลกันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันลดลง...
รายละเอียด

ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ แก่วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

การทำบุญหรือบริจาคสิ่งของต่างเข้าวัดนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงสิ่งของปัจจัยสี่เท่านั้น เพราะเข้าสู่ยุคโลกาภถิวัฒน์มากยิ่งขึ้นสิ้งที่ตามมาก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวัน...
รายละเอียด
ทั้งหมด 96 | หน้า 19 ของ 20