News_header

SMC กับ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2552

ในวันเข้าพรรษานี้ตามประวัติ ชาวไทยเราได้ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ซึ่งมีทั้ง พิธีหลวง และ พิธีราษฎร์...
รายละเอียด

SMC ร่วม กิจกรรมปลูกป้าชายเลน ปีที่ 2

บริษัทฯ ตระหนักเห็นว่า บุคคลและหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ มาจากการรับผิดชอบต่อสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเป็นสิ่งที่กังวลกันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันลดลง...
รายละเอียด

ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ แก่วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

การทำบุญหรือบริจาคสิ่งของต่างเข้าวัดนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงสิ่งของปัจจัยสี่เท่านั้น เพราะเข้าสู่ยุคโลกาภถิวัฒน์มากยิ่งขึ้นสิ้งที่ตามมาก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวัน...
รายละเอียด

SMC ร่วม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปี 1 เพื่อคืน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2552...
รายละเอียด
ทั้งหมด 99 | หน้า 20 ของ 20